Atatürk fotoğrafı

Vakfımız; 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sayısal ve siyasal değerlendirmeleri konu alan bu 44. yayınıyla, siyasal arşivimize katkıda bulunma çabalarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyor.

Vakfın kuruluşundan sonra yapılmış olan 1994, 1999, 2004, 2009 ve 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri ile 1995, 1999, 2002, 2007, 2011 ve Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmeler, daha önce yayımlanarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştu. Bu yayın, söz konusu zincirin önemli bir halkasını daha oluşturmaktadır.

Bu kitabımızda, Kasım 2015 seçim sonuçlarıyla birlikte seçim sürecine ilişkin çeşitli bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu çerçevede seçim öncesi gelişmeler özetlenmiş; seçmenlere ve oy kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiş, siyasî partilere yönelik değerlendirmeler yanında adayların ve milletvekillerinin kimlikleri incelenmiştir.

Kasım 2015 seçiminin sonuçları ülke ve iller düzeyinde ele alınarak değerlendirilmiş, buna bölge düzeyindeki değerlendirmeler de eklenmiştir. Sonuçlar çeşitli açılardan irdelenmiş, 1 Kasım 2015 sonuçları, 7 Haziran 2015 seçiminin sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Siyasî partilere ilişkin toplu değerlendirmenin ardından, son bölümde genel değerlendirmeye yer verilmiştir.

Kitap çok sayıda tablo, grafik ve harita ile desteklenmiştir.

Kitabın içindekilere ulaşmak için tıklayınız