Atatürk fotoğrafı

Bu kitabımızda, 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimleri ele alınmıştır.

Kitapta seçim sürecine ilişkin çeşitli bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu çerçevede seçimler öncesi gelişmeler özetlenmiş, seçmenlere ve oy kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmuş, siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin bilgilere yer verişmiştir.

Her iki seçimin sonuçları ülke ve iller düzeyinde ele alınarak değerlendirilmiş, buna bölge düzeyindeki incelemeler de eklenmiştir.

Kitabın içindekilere ulaşmak için tıklayınız.