Atatürk fotoğrafı

Cumhurbaşkanlarımızın, siyaset ve toplum yaşamımızda, her dönem Anayasal konumlarının ötesinde bir ağırlıkları olmuştur. Cumhurbaşkanlarının, 1924 ve 1961 Anayasalarında son derece sınırlı olan görev ve yetkileri, 1982 Anayasasıyla önemli ölçüde genişletilmiş; Cumhurbaşkanları klasik parlamenter düzenin çok ilerisinde yetkilerle donatılmış, bu makam devlet yaşamında çok daha etkili bir konuma getirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman özel bir önem taşımış, bazı seçimler sırasında yaşanan bunalımların aşılabilmesi için yoğun çabalara gerek duyulmuştur.

1961 ve 1982 Anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde ortaya çıkan bunalımlar, siyasi partilerin uzlaşma çabaları ile aşılmış; 1980 seçiminde ortaya çıkan bunalım ise –siyasi partilerin bir aday üzerinde uzlaşma sağlayamamaları nedeniyle– aşılamamış, ülke 5 ay boyunca Cumhurbaşkansız kalmıştır.

Bu çalışmada, 1923 – 2007 yılları arasında yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ele alınmıştır.

Kitabın içindekiler bölümü için tıklayınız