Atatürk fotoğrafı

Elinizdeki kitap, 25 Mart 1984’de yapılan Yerel Yönetimler Genel Seçimlerine ilişkin veriler ile bu seçimlere yönelik sayısal ve siyasal değerlendirmeleri içermektedir. Kitapta seçim sonuçlarıyla birlikte seçim sürecine ilişkin çeşitli bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Seçim sonuçları; İl Genel Meclisi Seçimleri ve Belediye Seçimleri başlıkları altında ayrı ayrı ele alınarak incelenmiş; ayrıca 1984 Yerel Seçim sonuçları, 1983 Milletvekili Seçimi sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.

Kitaptaki değerlendirmeler tablo, grafik ve haritalarla desteklenmiştir.

Değerlendirmelere esas olan ayrıntılı veriler için kitabın sonunda bir EKLER Bölümü düzenlenmiştir.

Siyasî Partiler Özel Eki bölümünde ise seçimlere katılan ANAP, SODEP, DYP, HP, MDP ve RP’nin yer verilmiş, söz konusu siyasî partilerin seçimlerde elde ettiği sonuçlar ayrıntılı bir biçimde sunulmuştur.

Kitabın içindekilere ulaşmak için tıklayınız