Atatürk fotoğrafı

İlk kez 1996 yılında kalabalık bir akademisyen topluluğu tarafından kaleme alınan “Sayıların Diliyle Türkiye’yi” yazar Bülent Tuncer 2004 yılında kaleme almış ardından 2007’de kitabın genişletilmiş ikinci baskısını yazmıştır.

Kitapta Türkiye’nin dünyadaki yeri eğitim, sağlık, gelir, teknoloji ve işgücü gibi seçilmiş göstergelerle mukayeseli bir biçimde değerlendirilmiştir.

Kitabın içindekiler bölümü için lütfen tıklayınız