Atatürk fotoğrafı

Bu kitabımızda seçim sonuçlarıyla birlikte seçim sürecine ilişkin çeşitli bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu çerçevede seçim öncesi gelişmeler özetlenmiş; seçmenlere ve oy kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiş, siyasî partilere yönelik değerlendirmeler yanında adayların ve milletvekillerinin kimlikleri incelenmiştir.

Seçim sonuçları ülke ve iller düzeyinde ele alınarak incelenmiş, buna bölge düzeyindeki değerlendirmeler de eklenmiştir. Sonuçlar çeşitli açılardan irdelenmiş, 12 Haziran 2011 sonuçları, 22 Temmuz 2007 seçim sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Siyasî partilere ilişkin toplu değerlendirmenin ardından, son bölümde de genel değerlendirmeye yer verilmiştir.

Kitap çok sayıda tablo, grafik ve harita ile desteklenmiş; gelişmelerin tümünü bir arada görebilmek amacıyla X. Bölümün ardından bir Kronoloji sunulmuştur.

Kitabın içeriği için lütfen tıklayınız