Atatürk fotoğrafı

Vakfımız; 30 Mart 2014’te yapılmış olan İl Genel Meclisi, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerine ilişkin sayısal ve siyasal değerlendirmeleri konu alan bu yayınıyla, siyasal arşivimize katkıda bulunma çabalarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyor.

Vakfın kuruluşundan sonra yapılmış olan 1994, 1999, 2004 ve 2009 Yerel Yönetimler Seçimleri ile 1995, 1999, 2002, 2007 ve 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmeler, daha önce yayımlanarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştu. Bu yayın, söz konusu zincirin önemli bir halkasını daha oluşturmaktadır.

Kitapta, 2014 Yerel Yönetimler Seçimlerine yönelik bilgiler ve değerlendirmeler yanında, yerel yönetim birimlerinin ülke düzeyindeki dağılımına, bu birimlerdeki temsilci sayılarına ve yerel yönetim seçimlerinde uygulanan seçim sistemlerine ve adaylık koşullarına ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

Seçim sonuçları ülke ve iller düzeyinde ele alınarak incelenmiş, buna bölge düzeyindeki değerlendirmeler eklenmiştir. Grafik ve Haritalarla desteklenen kitabımızın son bölümünde genel siyasal değerlendirmelere yer verilmiş; siyasî partiler için “Seçimler Özel Eki’ hazırlanmıştır.

Kitabın içindekiler bölümü için lütfen tıklayınız