Atatürk fotoğrafı

Bizim toplumumuzda sözlü kültür egemendir. Yazılı kültür zayıftır, günlük olayları not alma ve günü gelince de anıları kaleme alışkanlığı gelişmemiştir. O nedenle ülkemizde önemli görevlerde bulunan kişilere ilişkin anılara sık rastlanmıyor.


Oysa anı yazımı toplumumuza, hatta tarihimize karşı bir borçtur. Yaşadıklarımızı, bunlardan çıkardığımız dersleri toplumla paylaşma sorumluluğumuz vardır.

Yazık ki benim de günlük tutma alışkanlığım olmamıştı. Sonuçta ben de bu toplumun bir üyesiyim. Ancak yine de sorumluluğumun gereğini yerine getirebilmek üzere yaşamımın bir döneminde, günü gelince anılarımı kaleme
almak üzere, geçmişe yönelik notlar almaya başlamıştım. Anlattıklarım, hafızamın gücüne dayanarak çok yıllar öncesinden kaydetmeye başladığım bu notlardan oluşmaktadır. Birçok konuda kaynaklardan, belgelerden de yararlandığımı eklemeliyim.


Anılarım yaşamımın iki bölümünü içermektedir:
 Birinci bölüm 1938-1973 tarihleri arasını kapsıyor. Bu bölümde çocukluk anılarım, öğrenim yaşamım ve bürokrasi yıllarım yer almaktadır. Bürokrasi bölümü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki
hizmet yıllarımı içeriyor.
 İkinci bölümde ise 1973’den günümüze kadar yaşadığım siyaset günlerini anlattım. Bu bölümün ilk yarısı adaylıklarımdan başlayarak, 1973-1980 tarihleri arasındaki aktif siyasal yaşamımı, ikinci yarısı ise 12 Eylül 1980 sonrasında,yasaklarla başlayan yaşamımı içermektedir. Bu ikinci bölüm de hemen tamamıyla siyasal anılarımdan oluşmaktadır.


Yaşadıklarımı gereği gibi anlatmayı becerebildiysem kendimi mutlu sayacağım.