Atatürk fotoğrafı

TESAV Vakfı Başkanı Erol Tuncer’in iki bölümden oluşan anıları yayımlandı. Aşağıda önsözünden küçük bir kesit alınan bu kitaba Vakfımız üzerinden erişebilirsiniz.

“Bizim toplumumuzda sözlü kültür egemendir. Yazılı kültür zayıftır, günlük olayları not alma ve günü gelince de anıları kaleme alışkanlığı gelişmemiştir. O nedenle ülkemizde önemli görevlerde bulunan kişilere ilişkin anılara sık rastlanmıyor.

Oysa anı yazımı toplumumuza, hatta tarihimize karşı bir borçtur. Yaşadıklarımızı,bunlardan çıkardığımız dersleri toplumla paylaşma sorumluluğumuz vardır.

Yazık ki benim de günlük tutma alışkanlığım olmamıştı. Sonuçta ben de bu toplumun bir üyesiyim. Ancak yine de sorumluluğumun gereğini yerine getirebilmek üzere yaşamımın bir döneminde, günü gelince anılarımı kaleme almak üzere, geçmişe yönelik notlar almaya başlamıştım. Anlattıklarım, hafızamın gücüne dayanarak çok yıllar öncesinden kaydetmeye başladığım bu notlardan oluşmaktadır. Birçok konuda kaynaklardan, belgelerden de yararlandığımı eklemeliyim.”