Atatürk fotoğrafı

Anayasamızın Mahallî İdareler başlıklı 127’nci maddesinin birinci fıkrası, yerel yönetimleri şöyle tanımlamaktadır: “Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.”

Anayasada yerini alan Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler) bilindiği gibi, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile Köy Muhtarlıklarından oluşmaktadır.

Bu çalışmanın konusunu mahalli idareler ile mahalle muhtarlık seçimlerine ilişkin yasa hükümleri oluşturmaktadır. Kitapta:

    • Yerel yönetimlere ilişkin temel kanunların bütünü ile kanunlarda yapılan değişikliklerden yalnızca seçimlere ilişkin olanları,
    • 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı Kanunun tümü ile bu kanunda yapılan değişiklikler ve,
    • Çeşitli kanunların yerel yönetim seçimlerine yansıyan hükümleri yer almaktadır.

Kitabın içindekilere ulaşmak için tıklayınız